Stork-receptionist Femy Hoogenboom-Efftink belt andere bedrijven om mee te staken.

De boeren staken mee door hun melk weg te gooien.
Bron: onbekend

Stichting Landelijke Herdenking April-meistakingen 1943

De Stichting Landelijke Herdenking April-meistakingen 1943 zet zich in voor een jaarlijkse herdenking van de April-meistakingen van 1943 en de slachtoffers. De stakingen, die zich in grote delen van Nederland afspeelden, waren de grootste uiting van massaal en geweldloos volksverzet in de door Duitsland bezette gebieden. Omstreeks 200.000 Nederlanders keerden zich tegen de bezetter. Zo brachten ze een ommekeer in de geschiedenis van de bezettingsjaren teweeg.

Na de bevrijding verdwijnen de April-meistakingen goeddeels uit beeld. De aandacht gaat vooral uit naar de Februaristaking van 1941 en de Spoorwegstaking van 1944. Dit doet geen recht aan de moed van zeer velen. Door hun werk neer te leggen, lieten ze de bezetter op ondubbelzinnige wijze weten genoeg te hebben van tirannie, willekeur en het doden en wegvoeren van onschuldige medeburgers.

Naast herdenken wil de Stichting Landelijke Herdenking April-meistakingen 1943 daarom ook inspireren. De April-meistakingen van 1943 waren een krachtig getuigenis van ongeschokt vertrouwen in rechtsstaat, burgerschap en democratie. Stilstaan bij, en verdere verdieping in, de oorzaken en de achtergronden van de stakingen versterkt het inzicht in de waarde en de betekenis van vrijheid voor iedereen.

Hoe de missie uit te voeren?

Herdenken 

De Stichting Landelijke Herdenking April-meistakingen 1943 pleit ervoor dat tijdens de Nationale Herdenking ook de April-meistaking genoemd wordt.

Doelgroepen Herdenken

Het werk van de Stichting Landelijke Herdenking April-meistakingen 1943 is voor alle inwoners van Nederland bedoeld. Zij wil een zo’n groot mogelijk publiek bereiken om kennis over te dragen over deze specifieke periode tijdens WO II.

Vergroten bekendheid stakingen

Dit wil zij bereiken door de April-meistakingen 1943 te laten noemen tijdens de Nationale Herdenking. Contact hiervoor wordt gezocht met het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Gezamenlijke herdenking

Daarnaast streeft de Stichting Landelijke Herdenking April-meistakingen 1943 ernaar op 3 mei de stakingen op een gezamenlijke wijze te herdenken in alle plaatsen in Nederland waar werd gestaakt.

Vanaf 2020 wordt naast Hengelo, ook in Appelbergen, Marum en het Mijnmuseum Heerlen, waar de staking vooral bekend is onder de naam Mijnwerkersstaking, herdacht.

Samenwerking gemeente 

In samenwerking met de gemeente Hengelo wordt de jaarlijkse herdenking op 3 mei gehouden in het gemeentehuis van Hengelo. Het is de bedoeling dat tijdens de bijeenkomst telefonisch contact gezocht wordt met Appelbergen met de mededeling van indertijd: “Stork staakt, staakt u mee?”  Vanuit Appelbergen wordt contact gelegd met Heerlen. Via een online verbinding is de bedoeling dat de verschillende bijeenkomsten live te zien zijn. Het streven is om via onderzoek en berichtgeving in de media te komen tot een zogenaamde ‘tijdlijn’, die zichtbaar maakt, waar en wanneer vrouwen en mannen tot staking en verzet overgingen. Dit is van essentieel belang bij de herdenking op 3 mei. Het uiteindelijke doel is om op alle plaatsen of provincies op dezelfde dag de April-meistakingen te herdenken.

Aandacht media

Er zijn al contacten met plaatselijke en landelijke media waarin aandacht gevraagd en gegeven wordt aan de plannen van de Stichting. In aanloop naar de Herdenking in Hengelo worden landelijke, regionale en plaatselijke media benaderd.

Onderzoek

Ondanks de omvang en het karakter van de volksopstand zijn de April-meistakingen nagenoeg onbekend gebleven. Diepgaand historisch onderzoek heeft nauwelijks plaatsgevonden. Terwijl dit toch de grootste stakingsgolf uit de Nederlandse geschiedenis was, die veel mensen het leven heeft gekost en een keerpunt in de geschiedenis van de bezettingstijd in Nederland vormt. De Stichting zet zich daarom in voor hernieuwd en aanvullend historisch onderzoek.

Onderzoeksvragen en samenwerking

Was de staking wel zo spontaan als beweerd wordt? In elk geval in Hengelo wijst alles op een langdurige en gedegen voorbereiding. Wie waren de initiators? Hoe onderhielden ze contact met anderen? Wat wilden ze bereiken?

{

Ik bin d’r zo wier

– Haselbekke

{

Ja, maar nu moet het gebeuren!

– Tjitte Roorda

{

 Wij staken, doen jullie mee?

–  Femmy Eftink

Neem contact op

info@aprilmei1943stakingen.org